Benvinguts al Projecte Escolta'm

Les vivències educatives escolars generen constants reflexions sobre la nostre pràctica, i en general és l’alumnat qui d’una manera o altre ens fa pensar amb noves estratègies, o en vells formats que cal repensar. El desig de l’alumne de ser acceptat tal com es i de com necessita que creguin en ell per assolir millor els seus aprenentatges, ens va fer pensar en la possibilitat de trobar noves respostes a diferents inquietuts compartides, davant d’una realitat  cada vegada més complexa del treball educatiu en l’acció tutorial. Així és com va nèixer aquest projecte, des de dins de l’escola,  des de la reflexió de la pràctica quotidiana.

Actualment el projecte escolta’m és un projecte impulsat i coordinat des de l’ICE de la UB, que aquests darrers anys ha crescut exponencialment, com podem veure en el nombre de persones que hi participen. En aquest curs 2015-16 arriba a més de 16.000 alumnes d’infantil, primària i secundaria. Hi participen més de 800 mestres i professors. Estan adherides al projecte i es fa el seguiment en més de 70 centres educatius d’infantil, primària i  secundaria. El projecte esta impulsat per una xarxa de persones que actuen com a referents de centre o referents de projecte. Tècnics dels diferents Serveis Educatius (CRPs, SEETDIC i EAPs) del Departament d'Ensenyament  implicats en la formació, l'acompanyament i gestió. Implicació de ICE de Lleida, l'ICE de Girona i la coordinació general que es duu des de l’ICE de la UB.

Cal destacar que el projecte respon a la  necessitat emergent de generar programes de prevenció primaria inespecifica, per a la millora de la cohesió social i els aprenentatges escolars, i en definitiva, per a la millora del creixement integral d l'alumnat

Es parteix del model sistèmic, aprofitant al màxim els recursos de la xarxa que ja existeixen, i no crear-ne de nous, amb el suport  dels agents que intervenen a l’escola perquè sigui aquesta qui decideixi com s’organitza. Des del seu inici, el projecte escolta’m ha estat obert a totes les institucions que hi han volgut participar,  aquesta circumstància ens ha permès poder donar resposta a l’increment de demanda  per a la seva implementació a nous centres educatius, dins de l’àmbit de l’acció tutorial.

Avís a visitants

Escoltar-nos és la base de la proposta de tutoria personalitzada que presentem: basada en la dualitat i en el desig d’escoltar, de comprendre, de no jutjar, i poder transmetre a cadascun dels nostres alumnes “tú m’importes”. 

Notícies

Seminari de referents

2015-09-18 00:00
Ja esta oberta la inscripció del seminari de referents del Projecte Escolta'm. Trobareu totra la...

Curs Iniciació Projecte Escolta'm (Nivell1)

2015-09-18 00:00
Ja esta oberta la insxripció al curs d'iniciació (NIvell 1) del projecte escolta'm. Trobareu tota...