Materials de suport

El Projecte Escolta'm

2016-10-19 13:25
Aqui trobareu el Projecte Escolta'm. www.ub.edu/ice/programas/PROJECTEESCOLTAM.pdf

AVALUACIO P ESCOLTA´M

2016-01-25 10:55
Documents que ajuden a avaluar el projecte quantitativament i qualitativament AVALUACIÓ PROJECTE ESCOLTA.doc (22528) avaluació emocions.A.doc (159744) Avaluacio tutorsmodel B.doc (159232) Full_AVALUACIOescolta C.doc (111104) model D alumnesrevisat.doc (123904 PREGUNTES PELS ALUMNESresiliencia.doc...

Model per elaborar el Pla Actuació anual del projecte en una escola

2016-01-25 10:44
Mostra de com una escola elabora el Pla Actuació anual del projecte Mostra del PA anual d-una escola.doc (151040)

Full inicial, tapa, amb logotip del Projecte

2016-01-25 10:29
Full inicial amb el logotip del Projecte Escolta'm per utilitzar a les diferents escoles i centres educatius que desenvolupen el projecte   TAPA ESCOLTAM.doc (132608)

Documents de suport pels centres que segueixen el projecte

2016-01-25 10:13
Es tracta d'un recull de models, documents, que utilitzen les escoles per coordinar les diferents sessions de mestres que porten aules petites; trobareu uns quants models utilitzats pel mateix objectiu. Full de camp Escolta-m.doc (20992) Full de camp Marianao.doc (29696) FULL DE REGISTRE ESCOLTA-M_...

Habilitats de comunicació. Tècniques per a la comunicació eficaç

2015-10-20 13:55
Es tracta d'un article interesant d' Angel Marcuello Garcia   HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.doc (59392)

Característiques de la conversa segons edats

2015-10-20 13:11
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVERSA AMB NENS I NENES SEGONS L'EDAT: "Adaptació del llibre  ¿Me estás escuchando?. de Martine Delfos - Ed Pirámide" Caract conversa segons edat.doc (39936)