Contacte

El Projecte Escolta'm és un projecte del món educatiu, i que s'impulsa des de l'Institut de Ciéncies de l'Educació de la Universitat de Barcelona, ubicat al Campus Mundet. 

I es porta a terme a tot Catalunya, des de les diferents escoles i instituts que el porten a terme, i en col-laboració en diferents institucions com l'ICE de la Universitat de Lleida, l'ICE de la Universitat de Girona, diferents Serveis Educatius de tot Catalunya (CRPs, SEETDICs i EAPs) així com els Serveis Territorials del Valles Occidental i el COPC. 

Per qualsevol consulta ens podeu trobar al correu: 

         projecte-escoltam@ub.edu 

O be al telefon 934035188

Retroalimentació