Característiques de la conversa segons edats

2015-10-20 13:11

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVERSA AMB NENS I NENES SEGONS L'EDAT:

"Adaptació del llibre  ¿Me estás escuchando?. de Martine Delfos - Ed Pirámide"

Caract conversa segons edat.doc (39936)